تماشای ویدئو احمد نجفی بازیگر معروف درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت از آی-ویدئو

احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش صورت گرفته است.
7 اسفند 1396
آی-ویدئو