تماشای ویدئو احمد نجفی درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت از آی-ویدئو

احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام نامعمول او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش صورت گرفته
6 اسفند 1396
آی-ویدئو