تماشای ویدئو فراری 488 GTB در مقابل فراری F12berlinetta از آی-ویدئو

Ferrari 488 GTB vs Ferrari F12berlinetta 1/2 Mile Drag Race
17 آبان 1395
آی-ویدئو