تماشای ویدئو قهرمانی سوپر ماریو کلاس ۵ تروبرد مسافت 1000 فصل پاییز گنبد کاووس 1400 از آی-ویدئو

اسب سوپر ماریو با چابکسواری بهرام بینایی و مالکیت عرفان و آراد دردایی توانست در دور 5 هفته 24 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1400، عنوان قهرمانی را در کورس تروبرد هندیکاپ کلاس ۵ مسافت 1000 کسب نماید. اسب های ام آی اس و بلاروزا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
29 اردیبهشت 1401
آی-ویدئو