تماشای ویدئو نتایج دوپینگ هفته اول کورس پاییز 96 سوارکاری گنبد کاووس از آی-ویدئو

25 آبان 96 در حاشیه برگزاری هفته دوم کورس ÷اییز 96 گنبد کاووس نتایج دوپینگ هفته اول با حضور اعضای کمیته فنی و انضباطی و کمیته ضد دوپینگ هیات سوارکاری شهرتان و تنی چند از مالکین و مربیان بازگشایی و اعلام شد.
25 آبان 1396
آی-ویدئو