تماشای ویدئو علیرضا قربانی مِی نوش .. از آی-ویدئو

با شعری از حافظ و همراه با حسین علیزاده و گروه هم آوایان - اجرا در کنسرت شهر لندن - نوامبر سال 2015 ، آبان ماه 1394 ..
10 دی 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط