تماشای ویدئو مقایسه رفتار کودکان ثروتمند کودکان فقیر از آی-ویدئو

نشریه ی Psychological Science گزارش یک تحقیق در مورد مقایسه رفتار کودکان ثروتمند و فقیر را منتشر کرد که به صورت گسترده مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. نتیجه ی این تحقیق نشان می دهد که کودکان فقیر در مقایسه با کودکان ثروتمند بخشنده تر رفتار می کنند. بررسی کامل در www.imnamdar.com
10 آذر 1394
آی-ویدئو