تماشای ویدئو صعود مس رفسنجان به لیگ برتر مس کرمان در یک قدمی صعود از آی-ویدئو

آیا کرمان شرایط حضور ۳ نماینده در لیگ برتر را دارد؟
13 مرداد 1399
آی-ویدئو