تماشای ویدئو شُش ماهی از آی-ویدئو

شُش‌ماهی یا ماهی ششدار از ماهی‌های آب شیرین است که قادر به تنفس در هوا نیز هست شش‌ماهی‌ها به زیررده دوتَنَفُسیان Dipnoi تعلق دارد و از ماهی‌های استخوان‌داری است که ویژگی‌های باستانی ابتدایی ماهی‌های استخوان‌دار را حفظ کرده که از آن جمله تنفس است. شش‌ماهی‌ها در عین حال ساختارهای ابتدایی گوشتی‌بالگان ازجمله وجود باله‌های گوشتی که اسکلت داخلی آن‌ها به خوبی روییده را نگاه داشته‌اند. امروزه شش‌ماهی‌ها تنها در آفریقا، آمریکای جنوبی و استرالیا زندگی می‌کنند.
18 اسفند 1398
آی-ویدئو