تماشای ویدئو PM 2.5 در درون شُش های انسان از آی-ویدئو

این روزها زیاد درباره آلودگی هوا صحبت می شود. چقدر درباره این آلودگی اطلاعات داریم؟ PM 2.5 و PM 10 را چقدر می شناسیم؟ چه تاثیری بر سلامتی ما دارند؟ وقتی وارد شش ها شوند چه اتفاقی می افتد؟
19 دی 1395
آی-ویدئو