تماشای ویدئو الهی به امید تو ... لحاف دوزی از آی-ویدئو

الهی به امید تو... برنامه ایست اجتماعی که به چگونگی آغاز به کار مشاغل می پردازد که به سفارش گروه اجتماعی شبکه یک سیما به تهیه کنندگی و کارگردانی شایان رنجبر تولید و در برنامه صبح بخیر ایران پخش می شود.
9 اسفند 1392
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط