تماشای ویدئو اشک های بوفون پس حذف ایتالیا صعود به جام جهانی از آی-ویدئو

تیم ملی ایتالیا یکی از غایبین بزرگ جام جهانی 2018 روسیه.
23 آبان 1396
آی-ویدئو