تماشای ویدئو حکایت سید محمد موسوی مشکلات محل اقامت المپیکی هاً از آی-ویدئو

سید محمد موسوی، والیبالیست کشورمان، در این ویدیو گوشه ای از مشکلات محل اقامت المپیکی های کشورمان را در دهکده المپیک نشان میدهد_Trimmed
15 مرداد 1395
آی-ویدئو