تماشای ویدئو بهترین موزیک مازیار فلاحی لحظه هاٍ از آی-ویدئو

«به سلامتی کسی نزن که به سلامتی همه زده به سلامتی اونی بزن که تک پره همونی که شبا جلوماه سرش پایینه چون نمیخاد به خورشیدصبحش خیانت کنه ...هع به سلامتیت میزنم که به سلامتیش زدی»
5 مرداد 1395
آی-ویدئو