تماشای ویدئو مسلمانان پیشگامان علمماشین پروازرد شبهات اسلام ستیزان از آی-ویدئو

مسلمانان پیشگامان علم ( ماشین پرواز ، عباس ابن فراس اولین کسی بود که اولین تلاش ها را برای ساخت ماشین پرواز انجام داد ، ایشان دستگاه پروازی را ابداع کرد و طی یک آزمایش مشهور در اسپانیا به مدت چند لحظه پرواز کرد و سپس به زمین سقوط کرد که بر اثر همین سقوط کمرش شکست ، ابدای وی به طور قطع الهام بخش هنرمند و طراح مشهور ایتالیایی لئوناردو داوینچی بوده است ) گوشه ای از اختراعات و اکتشافات مسلمانان
4 مرداد 1395
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط