تماشای ویدئو مسلمانان پیشگامان علم قهوه رد شبهات اسلام ستیزان از آی-ویدئو

مسلمانان پیشگامان علم ( قهوه یک نوشیدنی خاص مسلمانان بود و در 1400 سال پیش مسلمانان یمن از آن به عنوان مصارف خوراکی و درمانی استفاده می کردند ) گوشه ای از اختراعات و اکتشافات مسلمانان
4 مرداد 1395
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط