تماشای ویدئو حمله مسلحانه به یک کلانتری در زاهدانمجروح شدن تعدادی عابر مامور انتظامی از آی-ویدئو

ظهر امروز تعدادی از افراد مسلح ناشناس به کلانتری 16 زاهدان حمله کردند که بر اساس اخبار اولیه تعدادی از عابرین و ماموران مجروح شدند. : نيک رو : https://www.nikru.ir/economy/energy
8 مهر 1401
آی-ویدئو