تماشای ویدئو معرفی ست لگو دنیای عنکبوتی مردعنکبوتی VS گرین گابلین از آی-ویدئو

کد ست : 76057 تعداد قطعات : 1092 قطعه تعداد مینی فیگور : ۷ عدد نام ست : Spider-Man : Web Warriors Ultimate Bridge Battle جزعیات : قسمتی بسیار زیبا از پل نیویورک به همراه بسیاری از تارهای مردعنکبوتی و قابلیت های بسیار ویژه پل از جمله خراب کردن آوار، بازشدن اتقاک زندان و..... و قابلیت های ویژه سلاح ها و وسایل ویژه مینی فیگور ها یک ست بسیار باحال از مردان و زنان عنکبوتی و پل علیه ابرشرورها
23 تیر 1395
آی-ویدئو