تماشای ویدئو 34. تھکھ چد پو 2 مقرر محمد قاسم مومنی از آی-ویدئو

ستروغی بیور- بلتی زبان- مقرر: حجة الاسلام علی عباس رضوی (بلتستانی) Please SUBSCRIBE to the following our YouTube channels https://www.youtube.com/c/ImamHussainFoundation https://www.youtube.com/user/almujtaba http://shiasunni.info http://www.alasrpari.com http://alhassanain.org email : saferhussain14@gmail.com Whatsapp: 00989100125389 امام حسین(ع) فاونڈیشن(شعبه قم المقدسه )
1 تیر 1395
آی-ویدئو