تماشای ویدئو 41. اشی پاس رگے می ژھونگ مقرر محمد قاسم مومنی از آی-ویدئو

مقرر: حجة الاسلام محمد قاسم مومنی (بلتستانی) Please SUBSCRIBE to the following our YouTube channels https://www.youtube.com/c/ImamHussainFoundation https://www.youtube.com/user/almujtaba http://shiasunni.info/ http://www.alasrpari.com/ http://alhassanain.org/ email : saferhussain14@gmail.com Whatsapp : 00989100125389 امام حسین(ع) فاونڈیشن( شعبه قم المقدسه )
31 خرداد 1395
آی-ویدئو