تماشای ویدئو نهایی شدن افزتیش مبلغ وام ازدواج 3 به 10 میلیون توما از آی-ویدئو

شبکه خبر- 18 خرداد 95- 20:00| آن طور که با خبر شدیم بانک مرکزی بالاخره بعد از حرف و حدیث های فراوان زمانی را مشخص و اعلام کرده است که افزایش مبلغ وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان قرار است که از همان زمان نهایی شود.
19 خرداد 1395
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط