تماشای ویدئو ارگ راین کرمان از آی-ویدئو

ارگ راین در جنوب غربی شهر کنونی راین در استان کرمان ایران قرار دارد. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیه است و بر بالای تپه ای قرار دارد.
24 فروردین 1395
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط