تماشای ویدئو دوربین مخفی شوخی حمید استیلی، مربی فوتبال بازیکن.. از آی-ویدئو

دقت کردین: اگه بچه ها لیوان بشکنن : ای دست و پا چلفتی … -اگه مامانه بشکنتش : قضا بلا بود -اگه باباهه بشکنتش : این لیوان اینجا چیکار میکنه…!! ... لایک و نظر فراموش نشه...
15 مهر 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط