تماشای ویدئو آِی کی دو سنسه محمد وطن نیا از آی-ویدئو

کسب مدال طلای کشوری سنسه محمد وطن نیا در مسابقات کیک بوکسینگ IMAO در شاخه دفاع شخصی سال 92
21 خرداد 1394
آی-ویدئو