تماشای ویدئو گفت‌وگو اختصاصی خبرگزاری صنایع مدیر‌عامل شرکت سنگ‌آهن گهرزمین از آی-ویدئو

گفت‌وگو اختصاصی خبرگزاری صنایع با علی‌اکبر پوریانی مدیر‌عامل شرکت سنگ‌آهن گهرزمین
2 تیر 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط