تماشای ویدئو آب خشکی براش فرقی نداره خشکی بپر تو آب از آی-ویدئو

آب و خشکی براش فرقی نداره از خشکی بپر تو آب ، وسیله ای جالب که هم در خشکی میشه استفاده کرد هم در آب ، ساخت و ساز ، اختراعات جدید ، افراد خلاق و باهوش ، ایدهه ها و ترفندهای جالب ، خلاقیت و نواوری ، موتورهای جدید اختراع شده
10 خرداد 1399
آی-ویدئو