تماشای ویدئو طنز زنگ آخر،قسمت اولطنز طنز طنز از آی-ویدئو

ما در قسمت اول زنگ آخر بیشتر به معرفی شبکه های ماهواره ای پرداختیم و در قسمت های بعدی بیشتر وارد جزئیات برنامه های پخش شده از این رسانه ها می شویم. همچنین قرار است در این قسمت برای اولین بار از پیام صوتی مبادله شده بین اوباما و دکتر روحانی پرده برداری شود.
29 مهر 1393
آی-ویدئو