تماشای ویدئو پرورش مرغ بومی تخمگذار فروش مرغ تخمگذار بالغ مرغ بومی بالغ مرغ محلی بالغمرغ ت از آی-ویدئو

✅تعداد 14/500هزار قطعه مرغ بومی اصلاح شده رنگی پرتولید بارنگ تخم بازار پسند آماده به فروش ✅دم تخم 30 (۱ماه) روز مانده به تولید تخم.. ✅مناسب برای جوجه کشی و تخمگذاری دوره واکسن تکمیلی در5 دوره
20 فروردین 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط