تماشای ویدئو جت پیشرفته مافوق صوت ومادون صوت درنیروی هوایی از آی-ویدئو

مستند روزهای افتخار جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش، ساخت جت آموزشی پیشرفته مافوق صوت وجت آموزشی مادون صوت در نیروی هوایی ارتش، تصویربرداران:رحیم محمودیان،علیرضامرادعلی بیگی،داریوش ملاکاظمی،فرهادحاجی پور،خلیل غریب نواز،احمدسعیدی،جلال شهرکی ،تحقیق:مصطفی اشرف نیا. تدوین:علیرضامرادعلی بیگی، مدیرتولید:حمیدتندرو، ناظر کیفی :احمد بختی ،تهیه شده در سال ۱۳۹۰
14 مرداد 1393
آی-ویدئو