تماشای ویدئو ⁉️چه کسی مردم را شوراند تا مملکت را به این فلاکت بدبختی بیاندازند، از آی-ویدئو

کسی که هم اکنون در بهترین منطقه تهران زندگی میکند و در رفاه کامل به حال و روز من و شما می خندد #گند_تکرار_خاتمی ✅ کانال مصاف
13 اسفند 1397
آی-ویدئو