تماشای ویدئو بررسی کامل علت خدا حافظی کیروش تیم ملی مربی های جانشین به جای او.... از آی-ویدئو

کارلوس کیروش مردی که اسمش 8 سال کنار تیم ملی ما بود وتونست لحظاتی شاد و به یاد ماندنی رو برای تک تک ما تا همیشه خلق کنه....ولی رفتنی باید بره....
11 بهمن 1397
آی-ویدئو