تماشای ویدئو قرائتی تولید علم، توزیع علم، مصرف علم 13 دی 97 از آی-ویدئو

موضوع: تولید علم، توزیع علم، مصرف علم عناوین: 1- تولید علم بومی، نه فقط ترجمه علوم دیگران 2- نوآوری در عرصه علم و دانش 3- بازنگری در متون درسی و آموزشی 4- معرفی و شناخت شخصیت های علمی کشور 5- مقایسه اذان مسجد و ناقوس کلیسا 6- دوری از خودباختگی در برابر غرب 7- علم واقعی، نور و راهگشای زندگی دانلود صوت برنامه: http://gharaati.ir/pic/sound/darsha/97.10.13.wma
7 بهمن 1397
آی-ویدئو