تماشای ویدئو بازی به یادماندنی فرانسه سنگال در افتتاحیه جام جهانی از آی-ویدئو

بازی به یادماندنی فرانسه و سنگال در افتتاحیه جام جهانی 2002 کره و ژاپن.. تیم ملی فرانسه قهرمان دوره قبل در حالی مقابل سنگال قرار گرفت که همه این تیم را برنده میدانستند اما سنگال خود را به عنوان پدیده معرفی کرد و...
1 تیر 1393
آی-ویدئو