تماشای ویدئو دکتر علی عسکری رویارویی دنیای امروز، رویارویی رسانه ای است از آی-ویدئو

دکترعلی عسکری روز یکشنبه در آیین گشایش نخستین همایش ملی مطالعات پیمایشی و افکار سنجی در ایران، گفت: مطالعه افکار عمومی بسیار مهم و موضوع درجه یک جهانی است.
25 آذر 1397
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط