تماشای ویدئو ترانه اَی ننا ، اَی ننا كلیجان رستاق ساروكلا از آی-ویدئو

نشست پژوهشگران و شاعران تبرى انجمن ادبى #كلیجان_رستاق #سارى در #ساروكلا #قائمشهر با حضور #فردوس_حاجیان ترانه اَی ننا ، اَی ننا
15 اسفند 1396
آی-ویدئو