تماشای ویدئو چشمه دره گَپ از آی-ویدئو

روستای کمفه در ۲۰۰کیلومتری شمال غربی مسجدسلیمان و در استان خوزستان قرار دارد.مقدار زیادی از آب چشمه دره گَپ سالها بدون مدیریت صحیح اتلاف میشود اگر بر روی این آب مخزن بتونی بسته شود ودر ادامه برای باغات و مزارع لوله کشی شود.تاثیر بسیاری در رونق و شکوفایی کشاورزی این منطقه خواهد داشت منطقه کمفه با روستاهای سفیدار،نپی آباد،سرچنار،لک آباد و چگا آباد و جمعیتی بالغ بر520نفر در بخش چلو شهرستان اندیکاست
21 بهمن 1396
آی-ویدئو