تماشای ویدئو بازگرداندن قدرت تکلم به یک لال ماساژ تایلندی از آی-ویدئو

یک ماساژور تایلندی با شیوه ای عجیب توانست قدرت تکلم را به پسری که توانایی حرف زدن را از دست داده بود، بازگرداند.
15 مهر 1396
آی-ویدئو