تماشای ویدئو تمرین حمله به نیروگاه اتمی دیمونا اسرائیل پهپاد انتحاری موشک از آی-ویدئو

تصاویر بسیار زیبا از تمرین حمله به نیروگاه اتمی دیمونا اسرائیل با موشک های نقطه زن و پهپاد انتحاری شاهد 136
9 مهر 1401
آی-ویدئو