تماشای ویدئو خوشاشیراز اجرای علی ضیا وبا حضور پوریا شکیبایی از آی-ویدئو

شعرخوانی پسر خسرو شکیبایی (پوریا شکیبایی) در برنامه خوشاشیراز با اجرای علی ضیا
2 مرداد 1395
آی-ویدئو