تماشای ویدئو ربات بندانگشتی مغناطیسی از آی-ویدئو

این ربات تحولی جدید در دنیای پزشکی مدرن ایجاد می‌کند
24 شهریور 1401
آی-ویدئو