تماشای ویدئو آریتمی های خطرناک قلبی از آی-ویدئو

آریتمی های خطرناک قلبی جزو بیماری های قلبی شایع می باشد. هر فردی ممکن است در طول دوران زندگی خود آریتمی های قلبی را احساس کند اما برخی از این آریتمی ها هستند که ممکن است خطرناک باشند و حتی جان افراد را نیز تهدید کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید: https://iranshahrhospital.net شما می توانید از طریق شماره زیر با بیمارستان ایرانشهر در تماس باشید. 021-71960
10 مرداد 1401
آی-ویدئو