تماشای ویدئو تهذیب نفسقسمت۸ از آی-ویدئو

*مِنَ إلغَريبْ إلَي الْحَبيبْ* دلهاي منتظر و عاشق به ما بپیوندید تا با *غریب ترین شخصيت عالم*امام عصر ،ضرورت وچگونگی یاری ایشان بيشتر آشنا شويد. رمزگشایی از حقیقت ظهور با سید حسینی... با ما همراه باشید...
31 خرداد 1401
آی-ویدئو