تماشای ویدئو قهرمانی سامرشاه Maiden دوخون مسافت 1000 فصل تابستان بندرترکمن 1401 از آی-ویدئو

اسب سامرشاه با چابکسواری امیر مختومی و مالکیت افشین نیازی توانست در دور 3 هفته 4 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1401، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون Maiden مسافت 1000 کسب نماید. اسب های هواسو بندر و یوفک به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
27 خرداد 1401
آی-ویدئو