تماشای ویدئو شبنم مهرناز فرناز دبیرزاده از آی-ویدئو

آهنگساز و نوازنده سنتور: فرناز دبیرزاده تمبک: مهرناز دبیرزاده سازهای کوبه ای: حمید اکبری
26 خرداد 1401
آی-ویدئو