تماشای ویدئو این ویدیو مفهومی قابلیت‌های احتمالی iOS 16 را نشان می‌دهد از آی-ویدئو

یکی از کانال‌های یوتیوب با انتشار ویدیو مفهومی جدیدی، قابلیت‌های احتمالی iOS 16 را به تصویر کشیده است.
1 خرداد 1401
آی-ویدئو