تماشای ویدئو قهرمانی لوتوس هندیکاپ کلاس 4 دوخون مسافت 1600 فصل پاییز گنبد کاووس 1400 از آی-ویدئو

اسب لوتوس با چابکسواری عبدالحلیم قبادی و مالکیت عبدلرئوف قوچی توانست در دور 4 هفته 24 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1400، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون هندیکاپ کلاس 4 مسافت 1600 کسب نماید. اسب های رگنار و ریو لیزا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
29 اردیبهشت 1401
آی-ویدئو