تماشای ویدئو قهرمانی باسکار هندیکاپ کلاس 4 دوخون مسافت 1200 فصل پاییز گنبد کاووس 1400 از آی-ویدئو

اسب باسکار با چابکسواری عرفان طعنه و مالکیت زاهرا محمدی ماهکان توانست در دور 7 هفته 23 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1400، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون هندیکاپ کلاس 4 مسافت 1200 کسب نماید. اسب های حاجی بهرام و کادنزا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
23 اردیبهشت 1401
آی-ویدئو