تماشای ویدئو قهرمانی ریو لیزا هندیکاپ کلاس ۵ دوخون مسافت 1200 فصل پاییز گنبد کاووس 1400 از آی-ویدئو

اسب ریو لیزا با چابکسواری سراج الدین اندروا و مالکیت ایوب هاشم زاده توانست در دور 5 هفته 23 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1400، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون هندیکاپ کلاس ۵ مسافت 1200 کسب نماید. اسب های بست گنبد و ریو اسپید به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
23 اردیبهشت 1401
آی-ویدئو