تماشای ویدئو کلیپ عاشقانه امام زمان عج آهنگ جمعه های بی تو ... از آی-ویدئو

به من رحم کن بی قرارم بیا ... کجا بغضم و جا بگذارم بیا ... نمی دونم این چندمین جمعه بود ! حساب زمان رو ندارم بیا ... هوای جهان سرد و طوفانیه ، تو می دونی این قصه طولانیه ، غمش ریشه داره تو دیوار و در ... تو محراب حیدر ... محرم صفر ... تو پاهای زخمی رو شنهای داغ ، غریبی اسیری همون اتفاق ... چقدر کینه دارن هنوز از غدیر ! بیا انتقام خدا رو بگیر ... ببین چی گذشته در این انتظار ، بیا روی این زخم مرحم بگذار ، چیه کوله بارم تو این زندگی بجز حسرت و بغض و شرمندگی ... دارم ادعا می کنم ب
23 دی 1400
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط