تماشای ویدئو انتقام حتمی است انیمیشن انتقام خون حاج قاسم از آی-ویدئو

انتقام حتمی است انیمیشن برگزیده مردمی در پویش قهرمان سایت KHAMENEI.IR درباره انتقام قطعی از ترامپ، پمپئو و قاتلان شهید سلیمانی انتشار دهنده کانال: هیئت تربیتی خادم الشهداء آدرس پیام‌رسان روبیکا @kadmolshoohada313 #پاسدارِوَصیت‌ِحاج‌قاسم
23 دی 1400
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط